Kiến thức văn lớp 6

Tóm tắt truyện Treo biển ngắn gọn nhất

Tóm tắt truyện Treo biển ngắn gọn nhất

Bài tóm tắt 1 truyện treo biển ngắn gọn

Ngày xưa, có một cửa hàng bán cá tươi nọ, người chủ cửa hàng để giới thiệu hàng của mình đã treo biển là “Ở đây có bán cá tươi”. Rồi có người đi qua góp ý, anh ta lần lượt cất dần các chữ đi, lúc đầu là “Ở đây có bán cá tươi” đến “Ở đây có bán cá” rồi “có bán cá”. Đến khi còn mỗi chữ “cá” cuối cùng vẫn có người góp ý. Vậy là anh ta đem cất nốt tấm biển đi

BÀI LÀM VĂN MẪU SỐ 2 TÓM TẮT TRUYỆN “TREO BIỂN”

Có một cửa hàng bán cá tươi đề mấy chữ to tướng “ Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI”. Rồi, người đi qua bảo chả lẽ trước bán cá ươn hay sao mà đề là “cá tươi”, người khác bảo đến hàng hoa mua cá hay sao mà đề là “ở đây”, lại có người bảo nên bỏ chữ “ở đây” và vị khách cuối cùng đến bảo đến đầu phố đã thấy mùi tanh cần gì phải đề “cá”. Sau mỗi lần góp ý như vậy, chủ cửa hàng lại bỏ dần các chữ đi. Cuối cùng, cửa hàng phải cất nốt cái biển đi.

Xem thêm:  Kể về một thầy (cô) mà em yêu quý nhất

Post Comment