Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Hướng dẫn

I. NỘI DUNG

– Đọc trôi chảy lưu loát, diễn cảm bài văn.

– Chú ý phân biệt lời các nhân vật phù hợp với tính cách tâm trạng của họ khi đó.

* Giải thích từ:

hạ thần là lời tự xưng của quan lại đối với nhà vua.

chuyên quyền là giành hết quyền lực về tay mình, thay nhà vua giải quyết các việc lớn của quốc gia.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác.

2. Trước việc làm của người quân hiệu. Trần Thủ Độ không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng lụa.

3. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền thì Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

4. Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ đủ cho thấy ông là người cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.

Nội dung: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Chính tả: Nghe - viết: Lịch sử ngày quốc tế lao động - Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

Post Comment