Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Hướng dẫn

* Bài tập 1:

1. Kể chuyện là kể một chuỗi sự việc có đầu có cuối liên quan đến một hay một số nhân vật, mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.

2. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua

– Hành động của nhân vật

– Lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu.

3. Bài văn kể chuyện có cấu tạo 3 phần:

– Mở đầu (mở bài trực tiếp hay gián tiếp)

– Diễn biến (thân bài)

– Kết thúc (kết bài không mở rộng hoặc mở rộng).

* Bài tập 2: Lời giải

a) Câu chuyện trên có 4 nhân vật.

b) Tính cách của các nhân vật thể hiện qua cả lời nói và hành động.

c) Ý nghĩa của câu chuyện: Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

Xem thêm:  Tập đọc: Tiếng rao đêm

Post Comment