Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn

Học sinh tự tìm chọn một câu chuyện để kể theo đúng yêu cầu của tiết học: một câu chuyện đã nghe, đã đọc, về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh.

Nếu không tìm được chuyện ngoài chương trình thì có thế kể các chuyện đã học như: Tiếng rao đêm, ông Nguyễn Khoa Đăng, Nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ.

Xem thêm:  Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Post Comment