Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Hướng dẫn

* Bài tập 1: Lơi giải

Chọn c) là ý đúng: Người dưới 16 tuổi (được xem là trẻ em).

* Bài tập 2: Lời giải

Những từ đồng nghĩa với trẻ em là:

– trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ thơ, thiếu nhi, nhi đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

Đặt câu:

Ví dụ: – Trẻ con thời nay được chăm sóc, chu đáo hơn thời xưa.

Trẻ con ngày nay rất thông minh, lanh lợi.

– Còn gì hồn nhiên, trong trẻo bằng đôi mắt của trẻ thơ.

* Bài tập 3: Lời giải:

Những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em là:

– Trẻ con như hoa mới nở – Trẻ em như tờ giấy trắng

– Trẻ em là mầm non của đất nước – Trẻ em là tương lai của Tổ quốc…

* Bài tập 4: Lời giải:

a) Tre già măng mọc

b) Tre non dễ uốn

c) Trẻ người non dạ

d) Trẻ lên ba, cả nhà học nói.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Post Comment