Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Chính tả: Nhớ – viết: Bầm ơi – Luyện tập viết hoa

Chính tả: Nhớ – viết: Bầm ơi – Luyện tập viết hoa

Hướng dẫn

I. NHỚ-VIẾT

– Viết đúng chính tả bài thơ Bầm ơi.

– Chú ý trình bày đúng thể thơ lục bát, viết đúng những từ dễ sai (lâm thâm, lội dưới bùn, ngàn khe…)

II. LUYỆN TẬP

* Bài tập 2:

Lời giải:

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trường

Tiểu học

Bế Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

Trường

Trung họccơ sở

Đoàn Kết

c) Công ty Dầu khí Biển Đông

Công ty

Dầu khí

Biển Đông

* Bài tập 3:

Lời giải:

a) Nhà hát Tuổi trẻ.

b) Nhà xuất bản Giáo dục.

c) Trường Mầm Non Sao Mai.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Chính tả: Nhớ - viết: Cửa sông - Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

Post Comment