Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già – Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già – Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – viết: CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4)

2. Tìm các từ:

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước -> giặt

– Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng -> rát

– Trái nghĩa với ngang -> dọc

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với vui -> buồn

– Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo -> buồng

– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu -> chuông

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập đọc: Bài tập làm văn

Post Comment